Kontakty

Jiří Moravec

Vlastina 710/21, Praha 6

telefony:
(+420) 777 800 888
(+420) 777 800 844
info@pujcovna-chlazeni.cz
otevírací doba:
Po-Pá 9:00-17:00

Obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení
  Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.pujcovna-chlazeni.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).
 2. Objednávka/Uzavření kupní smlouvy
  Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.pujcovna-chlazeni.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Vyplněním kontaktního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.pujcovna-chlazeni.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 3. Práva a povinnosti prodávajícího
  Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od přepravce, obdrží kupující ke zboží daňový doklad. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních dat).Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
 4. Práva a povinnosti kupujícího
  Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn předem ještě před jejím závazným potvrzením v objednávce. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení, viz. Odstoupení od kupní smlouvy.
  Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
 5. Ochrana osobních údajů
  Provozovatel internetového obchodu www.pujcovna-chlazeni.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vážíme si Vaší důvěry a proto budeme Vaše osobní data chránit před zneužitím.
  Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby.
 6. Platební podmínky a metody
  Přesto, že se vždy v maximální míře snažíme uveřejnit na našich stránkách co možná nejpřesnější a úplné informace o prodávaném zboží, mohou některé texty obsahovat chyby či nepřesnosti, vyplývající z nepřesných informací, přebíraných od třetích stran. V případě, že je výrobek zařazen do nabídky s nesprávnou cenou nebo nesprávným popisem vinou typografické chyby, chyby při stanovení ceny, příp. chyby v popisu výrobku, přebraného od třetí strany, prodávající má právo odmítnout či zrušit kteroukoliv objednávku výrobku s nesprávně uvedenou cenou, a to i po potvrzení zaměstnancem společnosti.
  Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Prodávající vždy při zpětném potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávky.
 7. Platební metody
  Platba dobírkou – cenu za zboží je uhrazena hotově při jeho převzetí.
  Platba předem bankovním převodem – prodávající zašle kupujícímu na emailovou adresu, popřípadě dopisem poštou údaje pro platbu zboží (celková částka, číslo bankovního účtu, variabilní symbol) a po převodu částky na účet prodávajícího bude zboží odesláno.
  Platba hotově – při převzetí zboží na adrese prodávajícího.
 8. Dodací podmínky
  Po obdržení Vaší objednávky, náš pracovník neprodleně zjistí, zda je Vámi objednané zboží dostupné a v nejkratší možné době Vás budeme kontaktovat na e-mail uvedený ve Vaši objednávce a sdělíme Vám termín dovozu. Jestliže je zboží skladem, dopravíme Vám je až k domu (většinou do 48 hodin). V případě, že zboží skladem není, budeme Vás informovat o přibližném termínu dodání. Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány vždy následující pracovní den.
  Při převzetí objednaného zboží si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé během přepravy.
 9. Postup při přebírání zboží
  Před převzetím zboží je kupující povinen řádně zkontrolovat balení výrobku – tzn. výrobce a modelové označení výrobku, dále pak neporušenost obalu. Před odesláním zboží naši logističtí pracovníci výrobek rozbalí, zkontrolují jeho povrchovou kvalitu a vypíší záruční list, který společně s prodejním dokladem a českým návodem přiloží k výrobku a výrobek opět zabalí do původního obalu.
  Jakékoli porušení celistvosti obalu je kupující povinen zapsat do přepravního listu. V případě, že má kupující pochybnosti o kvalitě přebíraného zboží, může zboží odmítnout převzít nebo požádat řidiče, aby byl přítomen vybalení a kontrole výrobku.Podepsáním přepravního listu kupující stvrzuje převzetí zboží v bezvadném stavu. Tímto podpisem se komplikuje případná dodatečná reklamace.
 10. Závěrečná ustanovení
  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání objednávky kupujícím.Odesláním objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu www.pujcovna-chlazeni.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
 11. Provozovatel
  Jiří Moravec
  Vlastina 710/21, Praha 6
  IČ: 69355401
  (+420) 777 800 888
  info@pujcovna-chlazeni.cz
© archa